İLETİŞİM

Ne Yapıyoruz?

Teşvik danışmanlığı hizmeti, devletin vermiş olduğu destekler konusunda iş birliği yapılan firmaya geniş kapsamlı çalışmayı kapsar. Bu kapsamda İK UZMANIM birlikte çalıştığı firmalar için aylık raporlamalar yapmakta, yararlanabilecekleri teşvikler için en yüksek fayda oranını sağlamak için çalışmaktadır.

Hangi teşviklerden yararlanabileceğiniz, yaralanabildiğiniz teşviklerden ise hangilerinin sizin için en doğrusu olduğunu belirlemek oldukça zor ve karışık işlemler sonrasında hesaplanmaktadır. İK UZMANIM sizin için bu hesaplamaları gerçekleştirir ve her ay düzenli olarak yararlanmanızı sağlar.

SGK TEŞVİKLERİ

6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviği

Genç ve kadın istihdamı için sağlanan teşvikler kapsamında yer almaktadır.

7103 İlave İstihdam

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21'nci maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

6645 İşbaşı Eğitim İstihdam Teşviği

18-29 Yaş arası işbaşı eğitimi hedefleyen istihdam türüdür.

5746 Arge Teşviği

2008 yılında yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda da bu kapsamında destek ve teşvikler düzenlenmiştir...

14857 Engelli İstihdamı Teşviği

Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları halinde yararlanabileceği teşviklerdir.

16322 / 25510 Yatırım Belgesi Teşviği

Bölgesel Teşvik, Büyük Teşvik veya Taşınma Teşviği Belgesi almış işletmeler yararlanabilir.

17103 ve 27103 Sayılı Teşvikler

Her iki kanun 4447 Sayılı Kanunun Geçici 19.maddesine tabi olup, ayrımlar sektörel bazlı yapılmıştır. İmalat veya bilişim sektöründe yer alan işyerleri “17103” diğer sektörlerde yer alan işyerleri ise “27103” kanun türünü seçerek bu destekten yararlanacaklardır.

Neden İKUZMANIM?

İKUZMANIM sizin için tüm teşvikleri değerlendirir ve hiçbir ek iş yükü olmadan bu teşviklerden yararlanmanızı sağlar. Böylece teşvik takibi için bünyenizde istihdam etmeniz gereken ek bir birim olmaksızın her ay düzenli olarak teşviklerden yararlanabilirsiniz.

Ek iş yükü ve zaman gerektirmez

Sektörünüze ve firmanıza özel düzenli raporlar alırsınız.

Mevzuat ve teşvik haberlerini takip etmek zorunda kalmazsınız, sizinle ilgili tüm gelişmelerden aylık raporlamalarda haberdar olursunuz.

Teşvik raporunuzu ücretsiz alabilirsiniz!

[email protected]

İLETİŞİM FORMU